Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, medya ve teknolojideki hızlı değişimin etkilerini tanımlayan ve bu alanda deneyimli akademisyenlerden oluşan bir önlisans programıdır. 

Halkla İlişkiler ve Tantım programında öğrencilerimizin kazanacağı yetkinliklerden bazıları şunlardır:

  • Halkla ilişkiler ve Tanıtım alanının temelini oluşturan temel beceriler ve yetkinlikler.
  • Halkla ilişkiler ve Tanıtım sektöründe başarı için gerekli çeşitli iş ve finansal stratejiler hakkında detaylı bir anlayış.
  • Staj ve pratik uygulama dahil olmak üzere halkla ilişkiler ve reklam sürecinde teori, araştırma, stratejik planlama, eylem ve değerlendirmeler hakkında ileri düzey bir anlayış.
  • Hem geleneksel basım / yayın medyası hem de ortaya çıkan sosyal / dijital medya için medya ilişkilerinin etkili bir şekilde anlaşılması.
  • Yazılı ve sözlü iletişim açısından bilimsel ve ileri düzeyde mesleki iletişim etkinliği...

Programımızdan mezun olabilmek için her öğrencimizin zorunlu yaz stajı, zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlayarak 120 AKTS krediyi tamamlamaları gerekir.