Ders Planı ve İçerikleri

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM DERS MÜFREDATI


BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 AİT 191

A.İ.İ.T. -I

2

0

0

2

 TDİ195

TÜRK DİLİ -I

2

0

0

2

 İNG 185

YABANCI DİL-I

2

0

0

2

 HİL 161

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1

1

2

2

 HİL 163

HALKLA İLİŞKİLER

4

0

4

5

 HİL 165

İLETİŞİM

2

1

3

4

 HİL 167

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

2

0

2

3

 HİL 169

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

2

0

2

3

 HİL 171

GENEL İŞLETME

2

0

2

3

HİL 173

TOPLUM BİLİMİ

2

0

2

4

 

TOPLAM

21

2

17

30

 

İKİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 AİT 192

A.İ.İ.T.-II

2

0

0

2

 TDİ196

TÜRK DİLİ -II

2

0

0

2

 İNG 186

YABANCI DİL-II

2

0

0

2

 HİL 160

KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER

4

0

4

5

 HİL 162

PAZARLAMA

2

1

3

4

 HİL 164

YÖNETİM ve ORGANİZASYON

2

0

2

3

HİL 166

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

2

0

2

3

 A Grubu Seçmeli Dersler

 

 

6

9

 

TOPLAM

 

 

17

30

 

*  A GRUBU SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

HİL 168

HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI

1

1

2

3

HİL 170

SOSYAL PSİKOLOJİ

2

0

2

3

HİL 172

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

2

0

2

3

HİL 174

ETKİLİ İLETİŞİM ve İKNA TEKNİKLERİ

2

0

2

3

HİL 176

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

1

1

2

3


* Tablodan 9 AKTS lik ders seçilecektir.

 


ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

HİL 261

MARKA YÖNETİMİ

3

0

3

3

HİL 263

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI

2

1

3

3

HİL 265

REKLAM ve TANITIM

2

1

3

3

HİL 267

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2

0

2

3

HİL 269

KAMU YÖNETİMİ

2

1

3

3

HİL 271

STAJ DEĞERLENDİRME

1

2

0

3

**

 B Grubu Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçenek 1

8

0

8

12

 

Seçenek 2

7

1

8

12

 

TOPLAM

 

 

22

30

 

**  B GRUBU SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

HİL 273

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

2

0

2

3

HİL 275

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

2

0

2

3

HİL 277

KİTLE İLETİŞİMİ

2

0

2

3

HİL 279

DOSYALAMA ve ARŞİV TEKNİKLERİ

2

0

2

3

HİL 281

KURUMSAL KİMLİK VE İMAJ

2

0

2

3

HİL 283

WEB TASARIMI

1

1

2

3

HİL 285

SİYASAL İLETİŞİM YÖNETİMİ

2

0

2

3

  **  Tablodan 12 AKTS lik ders seçilecektir.


DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

HİL 260

REKLAM TASARIM ve YAZARLIĞI

1

1

2

3

HİL 262

MEDYA PLANLAMASI

2

1

3

4

HİL 264

GİRİŞİMCİLİK

3

1

4

4

HİL 266

SEMİNER

1

1

2

3

HİL 268

HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI ve YAZ. TEK

2

1

3

4

***

 C Grubu Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçenek 1

8

0

8

12

 

Seçenek 2

7

1

8

12

 

Seçenek 3

6

2

8

12

 

TOPLAM

 

 

22

30

 

***  C GRUBU SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

HİL 270

SİYASAL İLETİŞİM

2

0

2

3

HİL 272

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

2

0

2

3

HİL 274

PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

2

0

2

3

HİL 276

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

2

0

2

3

HİL 278

SİYASAL KAMPANYALAR

1

1

2

3

HİL 280

KRİZ ve STRES YÖNETİMİ

2

0

2

3

HİL 282

REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLERDE FOTOĞRAF

1

1

2

3

   ***  Tablodan 12  AKTS lik ders seçilecektir.


 

 

I. YARI YIL

 

DERSİN ADI: AİT-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I T:2 P:0 KREDİSİ:0 AKTS:2

DERSİN İÇERİĞİ: Temel kavramlar, 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı.

 

DERSİN ADI: TDİ-195 TÜRK DİLİ-I T:2 P:0 KREDİSİ:0 AKTS:2

DERSİN İÇERİĞİ: Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi.

 

DERSİN ADI: HİL 161-TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ T:1 P:1 KREDİSİ:2 AKTS:2

DERSİN İÇERİĞİ: Temel bilgisayar kavramları, Donanım yazılım işletim sistemi, Windows ve Dos İşletim Sistemi Uygulamaları, Kelime İşlem Programı (Microsoft Word), Dosya Açma, Kapama, Kaydetme, Metin Seçme, Taşıma, Kopyalama, Biçimlendirme, Doküman üzerinde Tablo Hazırlama ve Düzenleme, Sayfa yapısı ayarları, Resim ekleme, Uygulama, Microsoft Excel Programı; Dosya Açma, Kapama, Kaydetme, Hücre, Satır, Sütun ve Sayfa Seçme, Taşıma, Kopyalama, Ekleme, Hücreleri Biçimlendirme, Hücrelere Formül Yazma, Formül Uygulamaları, Grafik Oluşturma, Menülerin Tanıtımı, Araç Çubuklarının Tanıtımı, Veri Tabanı Hazırlama, Uygulamaları, Kelime İşlemci ve Excel Programı Uygulamaları.

 

 

DERSİN ADI: İNG-185 YABANCI DİL-I T:2 P:0 KREDİSİ:0 AKTS:2

DERSİN İÇERİĞİ: İsimler ve meslekler, ilişkiler, yönler ve ulaşım, kişiler, olaylar ve saatler, elbiseler, ev ve iş hakkında İngilizce okuma/dinleme/konuşma ve yazma alıştırmaları.

 

DERSİN ADI: HİL-163 HALKLA İLİŞKİLER- T:4 P:0 KREDİSİ:4 AKTS:5

DERSİN İÇERİĞİ: Halkla İlişkiler ve Halkla İlişkilerin Tanımı, Halkla İlişkilerin İşlevi, Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerin Faaliyet Alanları, Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Kavramlar, Halkla İlişkilerin Amaçları, Halkla İlişkilerin Amaçları, İşletmelerde Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenmesi, Halkla İlişkiler Süreci ve İşleyişi.

 

 

DERSİN ADI: HİL-165 İLETİŞİM- T:2 P:1 KREDİSİ:3 AKTS:4

DERSİN İÇERİĞİ: İletişim Kavramı ve Tanımı, İletişimde Süreç Kavramı ve İletişim Sürecindeki Öğeler, İletişim Türleri, Temel İletişim Modelleri.

 

DERSİN ADI: HİL-167 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - T:2 P:0 KREDİSİ:3 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Sosyal düzen kuralları ve hukuk, Hukuk kuralları ve hukukta yaptırım, Hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Hukuk kurallarının türleri, Hukukun kollara ayrılması: Kamu hukuku ve özel hukuk, Hukuk kurallarının uygulanması, Hukuki ilişki kavramı ve tarafları, Hak kavramı ve türleri, Hak kavramı ve türleri. 

 

 

 

DERSİN ADI: HİL-169 DAVRANIŞ BİLİMLERİ- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Davranış bilimlerinde temel kavramlar, Davranış bilimlerinin gelişimi, Davranış düzlemi ve sosyal kurumlar, Birey, kişilik ve kişisel demografik farklılıklar, Kültür ve kültürel farklılıklar, İnanç ve tutumlar, Güdü ve ihtiyaçlar, Algılama ve öğrenme, Aile ve davranış, Gruplar ve grup davranışları.

 

 

DERSİN ADI: HİL-171 GENEL İŞLETME- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, İşletmeciliğin anlamı ve temelleri, İşletme biliminin gelişimi, İşletmelerde bütünleşme ve işbirlikleri, İşletmelerin hukuksal yapısı, İşletmelerin kuruluş kararı ve kuruluş yeri, İşletmelerin bölümlendirilmesi ve amaçları, İşletmelerde yönetim ve fonksiyonları, İşletmelerde üretim ve kapasite, İşletmelerde pazarlama, İşletmelerde muhasebe-finansman, İşletmelerde personel yönetimi ve İKY, İşletmelerde halkla ilişkiler.

 

DERSİN ADI: HİL-173 TOPLUM BİLİMİ- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:4

DERSİN İÇERİĞİ: Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Araştırma Teknik Ve Verileri, Sosyolojinin Tarihçesi, Kültür, Toplumsallaşma, Aile Kurumu, Siyasal Kurumlar, Nüfus, Toplumsal Gruplar, Toplumsal Tabakalaşma, Endüstriyelleşme Endüstri Sonrası Toplumsal Gelişmeler Ve Bilgi Toplumu, Suç Ve Toplum.

 

 

II. YARI YIL

 

DERSİN ADI: AİT-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-II T:2 P:0 KREDİSİ:0 AKTS:2

DERSİN İÇERİĞİ: Türk İnkılabı; siyasi, hukuki, sosyal, kültürel, eğitim öğretim alanlarındaki inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş, ekonomik alanda gelişmeler, Türk dış politikası, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Atatürk ilkeleri.

 

DERSİN ADI: TDİ-196 TÜRK DİLİ-II T:2 P:0 KREDİSİ:0 AKTS:2

DERSİN İÇERİĞİ: Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri.

 

DERSİN ADI: İNG-186 YABANCI DİL-II T:2 P:0 KREDİSİ:0 AKTS:2

DERSİN İÇERİĞİ: Etkinlikler, hava ve devam eden olaylar, yiyecek, geçmiş olaylar, görünüm ve sağlık, yetenekler ve ricalar, geçmiş, şu anki ve gelecek planları hakkında İngilizce okuma/ yazma/dinleme/konuşma alıştırmaları.

 

 

DERSİN ADI: HİL-160 KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER- T:4 P:0 KREDİSİ:4 AKTS:5

DERSİN İÇERİĞİ: Kurumsal İletişim-Kurumsal Halkla İlişkiler, Kurumsal Reklamcılık, Kurumsal Reklamcılık, Kriz Yönetimi, İtibar Yönetimi, Lobicilik, Sponsorluk, Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür Bileşenleri ve Oluşturulması, Kurumsal İmaj.

 

DERSİN ADI: HİL-162 PAZARLAMA- T:2 P:1 KREDİSİ:3 AKTS:4

DERSİN İÇERİĞİ: Pazarlama kavramı ve kapsamı, Pazarlama Yönetimi Yaklaşımları ve yeni eğilimler, Pazarlama Fırsatlarının Analizi: Pazarlamada çevre faktörleri, Pazarlama Fırsatlarının Analizi: Pazarlama bilgi sistemi, Stratejik Planlama ve Pazarlama Planlaması, Pazar türleri ve Alıcı Davranışları, Pazar türleri ve Alıcı Davranışları.

 

 

DERSİN ADI: HİL-164 YÖNETİM VE ORGANİZASYON- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ:  Yönetim ve yönetici kavramları, yetki ve güç kavramları, Yönetim biliminin gelişimi, Yönetim biliminin gelişimi, Planlama süreci, Örgütleme süreci, Yöneltme süreci, Koordinasyon süreci, Denetleme süreci.

 

  

DERSİN ADI: HİL-166 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ:  Tüketici ve tüketici davranışı, Tüketici davranışı modelleri, Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen faktörler, İhtiyaçlar ve tüketim, Motivasyon ve ilgilenim, Tüketici satın alma süreci, Örgütsel satın alma davranışı, Tüketici hakları ve örnek olaylar.

 

DERSİN ADI: HİL-168 HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI- T:1 P:1 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ:  Halkla İlişkiler Kampanyalarına Giriş, Sorunun belirlenmesi ve durum analizi, Halkla İlişkilerde araştırma ve planlama, Halkla İlişkilerde ölçme ve değerlendirme, Halkla İlişkilerde kampanya süreci, Halkla İlişkilerde kampanya araçları, Halkla İlişkilerde etkinlik yönetimi, Mesaj, medya ve etkinlik stratejilerinin belirlenmesi, Halkla ilişkilerde uygulama problemleri, Halkla ilişkiler kampanyaları analizi, Örnek halkla ilişkiler kampanyaları.

 

DERSİN ADI: HİL-170 SOSYAL PSİKOLOJİ- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ:  Sosyal psikolojinin tanım(lar)ı ve alanı Deneysel sosyal psikoloji ve eleştirel sosyal psikoloji arasındaki çatışma, Deneysel sosyal psikolojinin tarihi, Günümüzdeki eleştirel sosyal psikoloji anlayışları, Sosyal etki: Uyma ve itaat, Tutum değişimi kuramları, Anaakım tutum kavramlaştırmasının eleştirisi, Gruplar arası ilişkiler: sosyal kimlik kuramı ve gerçekçi çatışma kuramı.

 

 

DERSİN ADI: HİL-172 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ:  Sosyal sorumluluğa giriş, Sosyal sorumluluğun kapsamı ve sınırları, Sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimi, İşletmelerin sorumlu olduğu alanlar (ekolojik çevreye karşı sorumluluk), İşletmelerde sosyal sorumluluk modelleri, Sosyal sorumluluk alanında uluslararası standartlar.

 

DERSİN ADI: HİL-174 ETKİLİ İLETİŞİM VE İKNA TEKNİKLERİ- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ:  İletişimin tanımı ve kapsamı, İletişim dili, İletişim unsurları ve süreci, İletişim kültürü, İletişim engelleri, İletişim engellerini aşma ve etkin iletişim, Mesaj içeriği, İkna kavramı.

 

DERSİN ADI: HİL-176 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ- T:1 P:1 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ:  Bilgisayarı oluşturan parçalar ve bunların kullanımları., İşletim sisteminin genel tanımı, İşletim sistemlerinin kurulumları ve işlevleri, Ofis yazılımlarının yapısı ve çeşitleri, Kelime işlem yazılım programının tanıtımı, araç çubuklarının kullanımı, Sütunların ve kesmelerin kullanımı, resimlerin paragraflara eklenmesi, Elektronik tablolama yazılım programının tanıtımı, araç çubuklarının kullanımı.

 III. YARI YIL

DERSİN ADI: HİL-261 MARKA YÖNETİMİ- T:3 P:0 KREDİSİ:3 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ:  Ürünleri farklılaştırıcı değer olarak marka, Marka ile ilişkili temel kavramlar, Marka yönetimi, Marka yapılandırma, Marka konumlandırma, Markaya yönelik iletişim stratejisi, Marka konumlandırma ve Reklamda yaratıcı strateji, Reklamda yaratıcı strateji-mesaj stratejisi ve yaratıcı yapım uygulamaları, Örneklerle marka-tüketici ilişkisi.

 

 

DERSİN ADI: HİL-263 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI- T:2 P:1 KREDİSİ:3 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Halkla İlişkiler Uygulamalarına Giriş, Çalışma projesi brief dağıtımı, Sorunun belirlenmesi ve durum analizi, Mesaj, medya ve etkinlik stratejilerinin belirlenmesi, Uygulama planlarının hazırlanması, Ölçümleme/değerlendirmenin hazırlanması, Kampanya raporunun sunumu.

 

DERSİN ADI: HİL-265 REKLAM VE TANITIM- T:2 P:1 KREDİSİ:3 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Reklam ve reklamın tarihsel gelişimi, Reklam ve ilişkili diğer kavramlar, Reklamın karakteristik özellikleri, Reklamın amaçları, Reklamın işlevleri, Reklam türleri, Reklamveren karar süreçleri, Reklamveren karar süreçleri, Reklam kampanyaları tasarım çalışmaları, Reklam ortam ve araçları.

 

 

DERSİN ADI: HİL-267 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Veri Kavramı, Bilgi Kavramı, Bilgiden Yararlanma, Araştırma Konularını Seçme, Rapor Hazırlama Süreci, Raporlarda Etkinlik Faktörleri, Yazılarda Etkinliği Azaltan Faktörler, Rapor Yazmaya Teknik Hazırlık.

 

 

DERSİN ADI: HİL-269 KAMU YÖNETİMİ- T:2 P:1 KREDİSİ:3 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Kamu Yönetiminin Niteliği: Kamu yönetiminin tanımı ve konusu, Kamu yönetimi ve özel sektör yönetimi karşılaştırması: Benzerlikler ve farklılıklar, Türkiye’nin idari yapısı: Merkez örgütü, Türkiye’nin idari yapısı: Merkezi yönetimin taşra örgütü, Türkiye’nin idari yapısı: Yerel yönetimler, Türkiye’nin idari yapısı: Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, Bürokrasi: Tanımı ve gelişimi, Kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar.

 

 

DERSİN ADI: HİL-271 STAJ DEĞERLENDİRME- T:1 P:2 KREDİSİ:0 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Endüstri uygulamaları, rapor halinde sunum, Staj dosyalarının staj yönergesine uygunluğunun denetlenmesi.

 

 

DERSİN ADI: HİL-273 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Dersin tanıtılması, iş hukuku hakkına genel bilgiler, İş hukukunun kişiler itibariyle uygulama alanı, İş hukukunun faaliyet kolları itibariyle ve yer itibariyle uygulama alanı, İş sözleşmesinin tanıtımı ve çeşitleri, İş sözleşmesi yapma özgürlüğü, İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçları, İşverenin iş sözleşmesinden doğan borçları.

 

 

DERSİN ADI: HİL-275 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: İKY kavramı ve personel yönetiminden farkı, İKY’nin temel faaliyet alanları ve örgüt yapısı, İş analizleri, İnsan kaynakları planlaması, İnsan kaynağı bulma süreci, İnsan kaynağı seçme süreci, Eğitim ve geliştirme, Performans değerleme, Kariyer planlama, Ücret yönetimi.

 

 

DERSİN ADI: HİL-277 KİTLE İLETİŞİMİ- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Kitle İletişim Araçları ve Kitle İletişimi, Kitle İletişim Süreci, Model Kavramı, Kitle İletişim Modellerinin Tarihsel Gelişimi, Kitle İletişim Modellerinin Sınıflandırılması, Temel İletişim Modelleri, Kitle İletişim Araçlarının Etkisinin Değerlendirilmesi ve Etki Teorileri.

 

 

DERSİN ADI: HİL-277 DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Genel olarak evrak ve evrak kayıt sistemi, Gelen belgeler, Giden belgeler, Gelen ve giden evrak kayıt, Dosyalama, Dosyalama sistemleri, Evrak ve form yönetiminde verimlilik , Belgeyi güncelleme, saklama ve imha, Arşivleme tanım ve çeşitleri.

 

DERSİN ADI: HİL-281 KURUMSAL KİMLİK VE İMAJ- T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Kurumsal kimliğe giriş, Kurumsal kimliğin gerekliliği, Kurumsal kimliğin tarihsel gelişimi, Kurum kimliği süreci, Kurumsal kimliğin unsurları, Kurumsal kimliğin oluşturulması, Karar verme ve hazırlık (dayanak oluşturma, proje yönetimi), Kurum kimliğinin planlanması, Kurum kimliğinde analiz (hedeflerin belirlenmesi, strateji oluşturma), Kurum kimliğinin uygulanması.

 

 

DERSİN ADI: HİL-283 WEB TASARIMI- T:1 P:1 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: İnternet kullanımı ve programcılığı ile ilgili temel kavramlar, Web tasarımında temel ilkeler, HTML giriş, Dreamweaver  ile Web tasarımına giriş, Dreamweaver ile Web tasarımı; Sayfa düzeni tasarımı, Bağlantılar, Resim ve multimedia dosyalarını ekleme, Dreamweaver  ile Web tasarımı - Çerçevelerle çalışma, Web tasarım uygulamaları.

 

 

IV. YARI YIL

 

 

DERSİN ADI: HİL 260 REKLAM TASARIM VE YAZARLIĞI -T:1 P:1 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Reklam Yazarlığı, Temel Yaratıcı Stratejiler, Temel Yaratıcı Ekoller, Yayın yapan reklam araçları için reklam yazmak, Radyo için reklam yazımı, Televizyon için reklam yazımı, Gazete için reklam yazımı, Dergi için reklam yazımı, Açık hava mecraları için reklam yazımı, Transit reklam ortamları için reklam yazımı, Reklam aracı olarak internet ve internet için reklam yazımı.

 

DERSİN ADI: HİL 262 MEDYA PLANLAMASI -T:2 P:1 KREDİSİ:3 AKTS:4

DERSİN İÇERİĞİ: Temel ölçüm ve hesaplamalar, İleri düzey ölçüm ve hesaplamalar, Pazarlama stratejisi ve medya planlaması, Stratejik planlama 1: Kim Nerede, Ne Zaman, Stratejik planlama 2: Ağırlıklandırma, Erişim, Frekans ve Takvimleme, Medya sınıflarının seçimi, Medyalar arası karşılaştırma, Stratejik medya planlamasının prensipleri, Medya araçlarının seçimi ve değerlendirmesi, Test, deney ve medya planlaması.

 

DERSİN ADI: HİL 264 GİRİŞİMCİLİK -T:3 P:1 KREDİSİ:4 AKTS:4

DERSİN İÇERİĞİ: Girişim/Girişimcilik kavramları,  girişimciliğin tarihsel gelişimi, Girişimcilik türleri, girişimcilik kişilik özellikleri ve becerileri, girişimcilik kültürü, Yenilik, yaratıcılık ve iş fikri, İş kurma süreci geliştirme ve aşamaları, İş kurma, İş planı kavramı ve içeriği, Pazarlama planı, Finansal Plan, Üretim/Yönetim planı, İş planı yazımı ve sunumu, Sosyal ve kadın girişimciliği, Türkiye’de girişimcilik ve problemleri.

 

 

DERSİN ADI: HİL 266 SEMİNER -T:1 P:1 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Bilimsel içeriğe uygun seminer hazırlama.

 

DERSİN ADI: HİL 268 HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ -T:2 P:1 KREDİSİ:3 AKTS:4

DERSİN İÇERİĞİ: Halkla İlişkiler Yazarlığı, Halkla İlişkiler Yazarlığı ve İkna Süreci, Halkla İlişkiler Mesajlarında Yazım Süreci, Haberde Üslup ve Önemi Yazım Kuralları, Noktalamalar ve Kısaltmalar vb. Haber Yazma ve Haber Yazma Teknikleri 5N 1 K Kuralı, Haber Yazma Teknikleri Ters Piramit Kuralı, Dörtgen Kural ve Diğer Yazım Teknikleri, Basın Bülteni Yazımı, Basın kiti, el ilanı, doğrudan postalama, yıllık, davetiye, hatırlatma notu, Kurumsal Tanıtım Yazarlığı Etkili Sunuş Teknikleri, Halkla İlişkiler Yazarlığından Örnekler. 

 

DERSİN ADI: HİL 270 SİYASAL İLETİŞİM -T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Siyasal iletişim olgusu ve süreci, Siyasal iletişim ve ilişkili olduğu disiplinler, Siyasal iletişim aktörleri, Siyasal iletişim türleri, yöntem ve teknikleri, Medyada siyasal iletişim, Siyasal iletişimin karakteristikleri, Siyasal partilerde siyasal iletişim, Türkiye’de siyasal reklamlar ve siyasal kampanyalar.

 

DERSİN ADI: HİL 272 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ -T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Müşteri ilişkileri dersinin amacı ve dersle ilgili temel kaynaklar, Müşteri ilişkilerini geliştirme, Müşteri İlişkileri ve özellikleri, Müşteri ilişkilerinde yeni boyutlar, Müşteri için değer yaratma, Müşteri ilişkilerinde odak gruplar, Müşteri ilişkileri uygulamaları.

 

DERSİN ADI: HİL 274 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI -T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Protokol kavramı, tanımı, anlamı, tarihçesi, mevzuatı, Terbiye, nezaket, görgü ve zarafet kuralları, Protokol listeleri, devlet protokolü, Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, İş yaşamını düzenleyen kurallar, Dış görünüm protokolü, göreve başlama ve ayrılma protokolü, Açılış, törenler ve konuşmalarda protokol kuralları, bayrak protokolü, Davet, ziyaret, çiçek, hediye protokolü.

 

DERSİN ADI: HİL 276 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI -T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Kamuoyunun Doğası, Kamuoyu Araştırmalarının Gelişimi, Görüş Oluşumu, Kamuoyunun Dinamikleri, Survey Hazırlama, Dünyada Kamuoyu Araştırmalarının Yeri ve Kamuoyu Araştırmaları ile Seçimlere Yaklaşımlar, Etik Kodları ve Survey Araştırmalarındaki Standartlar, Kamuoyu Araştırmalarının Kullanımı ve Etkileri.

 

 

DERSİN ADI: HİL 278 SİYASAL KAMPANYALAR -T:1 P:1 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: İkna Edici İletişim Kampanyaları Profesyonelleşme Süreci İşlevleri, Siyasal Pazarlama Ürün Kavramı. 4P, Siyasal- Seçim İletişim Kampanyaları, Siyasal Kampanya Planlaması Hazırlık Aşaması, Stratejinin Geliştirilmesi, Siyasal Kampanya İletişimi, Siyasal İletişim Kampanya Örnek ve Uygulamaları, Örnek Olay ve Kampanya Çalışmaları.

 

DERSİN ADI: HİL 280 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ -T:2 P:0 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Krizin tanımı ve gelişimi, Krizin nedenleri ve kaynakları, Kriz Dönemleri, Kriz Dönemi Özellikleri, İşletmeleri Krize Sürükleyen Faktörler, Süreç Olarak Kriz Yönetimi, Stres Yönetimi, Stres nedir, Stresin Aşamaları ve Genel Uyum Sendromu, Stresle Başa çıkmayı Zorlaştıran Kişilik Özellikleri, Örgütsel Stres Faktörleri, Stresin Sonuçlar ve Örgütsel Stres Yönetimi.

 

DERSİN ADI: HİL 282 REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLERDE FOTOĞRAF -T:1 P:1 KREDİSİ:2 AKTS:3

DERSİN İÇERİĞİ: Fotoğraf makinelerinin değişik ölçütlere göre sınıflandırılması ve Fotoğrafik görüntünün Tarihi, Fotoğraf makinesi parçaları, Objektif kalitesi, optik bozunumlar ve netleme sistemleri, Pozlama modları, Değişkenler arası bağıntılar, Filmler, özellikleri ve yapıları, Fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler, Dijital Fotoğrafçılık, Yardımcı fotoğrafik aksesuarlar, Fotoğraf Uygulamaları.